EKO-FEST 2022

EKO-Fest 2022 sa uskutoční v lete 2022. Presný termín a program bude zverejnený neskôr.

ekofest

Galéria

Pozrite si fotky, ktoré sme zachytili priamo na akcii.