Zaži čisté rieky Budmerice

Dňa 6. júna 2021 sme sa ako spoluorganizátor zúčastnili celosvetového podujatia v spolupráci s humanHealthInstituten.o. – Inštitút pre ľudské zdravie a RiverCleanup.

Cieľom podujatia je zbierať odpadky počas 36 hodín v 150 štátoch sveta, začínajúc v Novom Zélande a končiac na Havaji. V rámci akcie Zaži čisté rieky sa nám podarilo vyčistiť malú rieku Gidra.