Ľadopád na Šikľavej skale

Neďaleko pravého brehu Hornádu medzi obcami Matejovce nad Hornádom a Chrasť nad Hornádom sa nachádza rozsiahly vápencovo-zlepencový skalný🏞 útvar odkrytý erozívnou činnosťou rieky, tzv. Šikľavá skala.
V čase, keď nemrzne, miesto nie je veľmi turisticky atraktívne, avšak v zime❄ vytvára voda jeden z najkrajších a najmohutnejších ľadopádov na Slovensku a miesto sa mení na rozprávkové ľadové🔱 kráľovstvo.
Tento ľadopád🌬 padá z mohutnej vápencovej skaly, ktorá je z časti zarastená. Samotná skala je vysoká až 40 metrov a široká okolo 380 metrov. V letnom období steká voda, ktorá vytvára nie veľmi výdatný, ale na šírku rozsiahly vodopád. Výška vodopádu je približne 14 metrov a jeho šírka 25 – 30 metrov.
Z geomorfologického😉 hľadiska patrí do oblasti Slovenského rudohoria a jeho horského celku Volovské vrchy.
Nádherný ľadový závoj je dobre dostupný z Matejoviec nad Hornádom, odkiaľ sa sem za necelú polhodinku dostanú aj menej zdatní turisti🚶.